เวลาเดินรถ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 19.30 น. ทุกวัน : ราคาค่าโดยสารโดยประมาณท่านละ 100 - 130 บาท

แผนที่และการเดินทาง

หากท่านต้องการเดินทางจากเชียงใหม่สู่ดอยอ่างขาง จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงมีรถประจำทางบริการ สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งช้างเผือก จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิวรถ 4 ล้อ
รถตู้โดยสาร เชียงใหม่ - ท่าตอน
รถเมล์โดยสาร เริ่มต้นทางที่สถานีขนส่งช้างเผือก

ลักษณะการเดินทางจะแวะลงที่ปากทางอ่างขาง ซึ่งจะมีรถบริการขึ้นดอย ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

ราคาค่ารถเหมา ขึ้น - ลง 1400 บาท สามารถนั่งโดยสารได้ 10 คน

หมายเหตุ : ถ้าแวะจุดเที่ยวตามทาง เช่น แวะชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สวนสตอเบอรี่ ฯลฯ คิดเพิ่มคนละ 300 บาท