นก Black-Tailed Crake เป็นนกที่พบได้ยากในประเทศไทย ซึ่งภาพนี้ถ่ายได้เร็วๆนี่ โดย Mr.Carl-Johan Suensson ที่บริเวณดอยอ่างขาง

 

 

การดูนกคือจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ธรรมชาตินักดูนกจึงควรเตรียมความพร้อมทั้งในการ ตระหนัดกถึงความเป็นผู้ไปเยือนที่ต้องเคารพในสิทธิของสัตว์ป่าซึ่งเปรียบเหมือน เจ้าของบ้านและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆี่จะช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องราวจาก ธรรมชาติได้มากที่สุดการเตรียมการดูนกควรจะทำความรู้จักนกในถิ่นที่อยู่ของคุณก่อนโดย การจำนกที่พบเห็นบ่อย ๆ บริเวณบ้านเพื่อสร้างความชำนาญในการพิจารณาลักษณะและ สีสัน กิริยาอาการต่าง ๆ ของนก ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจถึงพฤติกรรมและชีวิตนกได้ดีขึ้น

ข้อมูลนกสวยงามที่สามารถพบได้บริเวณดอยอ่างขาง

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถพบนกนานาชนิดได้ที่นี่ ซึ่งล้วนเป็นนกหาชมได้ยากในปัจจุบันเช่น